Belangrijkste kenmerken

[row ]
[col span=”1/2″ ]

Op onze peuterpvang:

 • Ontmoet uw kind leeftijdsgenootjes om mee te spelen
 • Ontwikkelt uw kind sociale vaardigheden door samen te spelen en samen te leren
 • Raakt uw kind gewend aan een groep
 • Is er naast spelen en ontmoeten aandacht voor de ontwikkeling van uw kind
 • Ontwikkelt uw kind vaardigheden waardoor de overgang naar de basisschool makkelijker wordt
 • Werken we met KIJK 0-4 jaar; een observatiesysteem voor de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord
 • Is er veel aandacht voor interactie waarmee de taalontwikkeling van uw kind gestimuleerd wordt
 • Worden activiteiten aangeboden aan de hand van thema’s
 • Is er extra aandacht voor het bewegende kind aan de hand van de methodiek van Beweegwijs
 • Is er sprake van een persoonlijke benadering voor zowel u als uw kind
 • Krijgt uw kind een heldere overdracht mee naar de basisschool
 • Krijgt u minimaal 1 keer per jaar een gesprek met de pedagogisch medewerker over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.

[/col]
[col span=”1/2″ ]

Andere belangrijke kenmerken:

 • POV De Sprankeltjes is voor alle kinderen uit Eerbeek en omstreken van 2 tot 4 jaar
 • Ruimte voor max. 12 kinderen
 • Geopend 40 weken per jaar (schoolweken) op alle ochtenden van 8.30-12.00 uur (bij voldoende aanmeldingen)
 • Wij voldoen aan de eisen Wet Kinderopvang, het is daarom mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen
 • Nauwe samenwerking met CBS De Enk
 • U betaalt geen inschrijfgeld
 • Professionele begeleiding door gekwalificeerde beroepskrachten conform de CAO Kinderopvang
 • Opvang in een veilige en gezonde omgeving. Ons beleid hierover en de uitgevoerde risico-inventarisatie zijn op onze locatie in te zien en op basis van deze documenten worden de locaties door de GGD geïnspecteerd.

[/col][/row]