Belangrijkste kenmerken

[row ]
[col span=”1/2″ ]

Op onze kinderopvang:

 • Ontmoet uw kind leeftijdsgenootjes om mee te spelen
 • Ontwikkelt uw kind sociale vaardigheden door samen te spelen en samen te leren
 • Raakt uw kind gewend aan een groep
 • Is er naast spelen en ontmoeten aandacht voor de ontwikkeling van uw kind
 • Werken we met KIJK 0-4 jaar; een observatiesysteem voor de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord
 • Is er veel aandacht voor interactie waarmee de taalontwikkeling van uw kind gestimuleerd wordt
 • Worden activiteiten aangeboden aan de hand van thema’s
 • Is er sprake van een persoonlijke benadering voor zowel u als uw kind
 • Is er specifiek aandacht voor de peuterleeftijd en de bijbehorende ontwikkeling die spelenderwijs gestimuleerd wordt
 • Ontwikkelt uw kind vaardigheden waardoor de overgang naar de basisschool makkelijker wordt
 • Krijgt uw kind een heldere overdracht mee naar de basisschool
 • Krijgt u minimaal 1 keer per jaar een gesprek met de pedagogisch medewerker over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.

[/col]
[col span=”1/2″ ]

Andere belangrijke kenmerken:

 • ’t Sprengetje is voor alle kinderen uit Eerbeek en omstreken van 0 tot 4 jaar
 • Ruimte voor max. 16 kinderen
 • Opvang af te nemen in dagdelen: ’s ochtends van 7.30-13.00 en ’s middags van 13.00-18.30 van maandag t/m vrijdag (bij voldoende aanmeldingen) en een dagdeel van 8.30-14.00 passend bij de schooltijden van de Enk en de Triangel
 • 52 weken per jaar open (bij voldoende aanmeldingen voor opvang in vakanties)
 • Tevens bieden wij een contractvorm waarbij u kunt kiezen uit korte dagdelen per week van 8.30-12.00 en 12.00-15.30 (aangepast uurtarief)
 • Flexopvang is bespreekbaar; neem voor meer info contact met ons op.
 • U betaalt geen inschrijfgeld
 • Professionele begeleiding door gekwalificeerde beroepskrachten conform de CAO Kinderopvang
 • Opvang in een veilige en gezonde omgeving. Ons beleid hierover en de uitgevoerde risico-inventarisatie zijn op onze locatie in te zien en op basis van deze documenten worden de locaties door de GGD geïnspecteerd
 • Wij voldoen aan de eisen die de landelijke wet- en regelgeving stelt

[/col][/row]