BSO

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

BSO SPRENG!

Logo Spreng BSO

Beethovenstraat 20A
6961 BE Eerbeek
Telefoon: 0313-656761
Mobiel: 06-12899173 (algemeen nummer BSO)
LRKPnr. 485321130

Vraagt u naar Annemarie Balster (coördinator kinderopvang) of Arjan van der Leest (directeur). Via het mobiele nummer krijgt u direct contact met een pedagogisch medewerker van de BSO.

Algemeen mailadres: info@kinderopvangspreng.nl