Informatie

Welkom op de website van kinderopvang SPRENG! Binnen onze organisatie bieden wij kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang voor kinderen 2-4 jaar en buitenschoolse opvang aan. Dit allemaal in nauwe samenwerking met de basisscholen de Triangel en de Enk. Beide scholen vallen onder het bestuur VPCO Eerbeek en met één aansturing voor beide organisaties kunnen wij een passend dag arrangement bieden voor uw kind! Daarbij vinden wij de doorgaande lijn van opvang naar school en van school naar opvang belangrijk met daarbij zoveel mogelijk vertrouwde gezichten voor de kinderen door de dag heen!

De naam van onze organisatie komt enerzijds voort uit het verleden toen de school nog SPRENG heette. Daarnaast hebben de sprengen in Eerbeek en omstreken een belangrijke betekenis. Een sprengebeek is een gegraven beek en deze werden met name gebruikt voor de aandrijving van watermolens, voor het maken van papier. Door de gegraven beek krijgt grondwater de kans om boven te komen. Een mooie metafoor voor onze organisatie. Wij graven de beek (bieden kinderen veiligheid,  geven ze aandacht en tools), en het grondwater borrelt omhoog (de kinderen ontplooien zichzelf). Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de punten waar wij voor staan!

Samen
SPRENG! gaat uit van de mogelijkheden en interesses van uw kind.
Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling hierin te stimuleren. Onze huidige maatschappij stelt hoge eisen aan sociale competenties, creativiteit en flexibiliteit van mensen. Van belang is dat kinderen al vroeg leren dat het individuele talent uiteindelijk het beste tot bloei komt door samen te werken en te leven met anderen.

Uitdaging
We bieden daarom dagelijks een uitdagend programma aan om uw kind te stimuleren de wereld en zijn mogelijkheden daarin verder te ontdekken. In het aanbod zal, daar waar mogelijk, aansluiting worden gezocht bij de actuele thema’s van de scholen.
Hierbij zal uw kind worden uitgedaagd om talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen. Binnen onze kinderopvang en peuteropvang gebeurt dit spelenderwijs; “Samen Spelend leren”! De Buitenschoolse Opvang is vrije tijd, daarom staat plezier van de kinderen voorop. Ons motto daarbij luidt: “Niets moet,veel mag!”.

Pedagogische beleid
Uitgangspunt van ons pedagogische werkwijze is de pedagogische doelstelling die onderverdeeld is in vier basisdoelen:

  • Het bieden van een gevoel van veiligheid aan uw kind (zowel emotioneel als fysiek);
  • Het bevorderen van persoonlijke competentie;
  • Het bevorderen van sociale competentie;
  • Het bijdragen aan socialisatie van uw kind; aanbieden van regels, normen en waarden.

De manier waarop we dit doen is uitgewerkt in ons Pedagogisch Beleid. Deze kunt u bij de locaties opvragen en inzien en is ook te vinden op deze website (bij Downloads).