Kinderopvang 0-4 jaar

KDV ’t Sprengetje

Beethovenstraat 20A
6961 BE Eerbeek
Telefoon: 0313-656761
Mobiel: 06-52832938 (algemeen nummer kinderopvang)
LRKP nr: 187523022

Vraagt u naar Annemarie Balster (coördinator kinderopvang) of Arjan van der Leest (directeur). Via het mobiele nummer krijgt u direct contact met een pedagogisch medewerker van de kinderopvang.

Algemeen mailadres: info@kinderopvangspreng.nl

logo-sprengetje-kinderopvang