Opening locatie Peuteropvang

Op 1 maart starten wij met een peuteropvanglocatie op CBS De Enk. De opvang is in eerste instantie geopend op dinsdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Bij voldoende aanmeldingen starten we ook op donderdagochtend.

Op dinsdag 16 februari kunt u tussen 10.30 en 11.30 kennis maken met Miranda, de vaste leidster op de groep. Daarnaast kunt u sfeer proeven, informatie inwinnen en kan uw kind ondertussen heerlijk spelen op de groep!

Op deze ochtend kunnen de kinderen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs leren en zich ontwikkelen. Wij bieden gericht voorschoolse activiteiten aan op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, taal– en rekenvaardigheden , motoriek etc. Ons motto; Samen spelend  leren!

We werken nauw samen met de onderbouw van De Enk, bepaalde activiteiten worden gezamenlijk opgepakt (te denken valt aan de nationale voorleesdagen ). Een doorgaande pedagogische lijn vinden wij erg belangrijk! Deze doorgaande lijn ligt er ook richting de onderbouw van De Triangel.

We volgen de  ontwikkeling van uw kind en houden u als ouder op de hoogte met oudergesprekken. Daarnaast verzorgen wij de overdracht naar de basisschool op het moment dat uw kind 4 jaar wordt.

We voldoen aan de eisen van de Wet  Kinderopvang. Dit betekent dat, wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag, u een gedeelte van de kosten kunt terugkrijgen via de belastingdienst. (Kosten zijn ca €24,00 per dagdeel)