Oudercommissie

SKE SPRENG! heeft een actieve oudercommissie, die:

  • drie keer per jaar vergadert
  • het afgelopen jaar advies heeft gegeven over de veranderde tarieven
  • meepraat over de ontwikkelingen m.b.t. huisvesting
  • meedenkt en adviesrecht heeft over het pedagogisch beleid van de kinderopvang en buitenschoolse opvang
  • meedenkt over hoe de kinderopvangorganisatie zich kan profileren naar nieuwe vraagouders
  • vragen van u graag wil beantwoorden of wil meenemen tijdens een vergadering. Stuur een mail naar info@kinderopvangspreng t.a.v. OC KDV of OC BSO
  • altijd op zoek is naar enthousiaste ouders die lid willen worden om de commissie te versterken!

Bent u enthousiast om mee te denken over o.a. de kwaliteit van de opvang en het beleid wat daarbij hoort? Stuur dan een mail naar Annemarie Balster (info@kinderopvangspreng.nl), waarin u aangeeft interesse te hebben in een plek in de OC.

Huidige leden;

Myrthe Nijhof (voorzitter)

VACANT(secretaris)

Michelle Jellema (algemeen lid)

Marieke Leanza (algemeen lid)